ติดต่อ อบต. / ร้องเรียน / ร้องทุกข์

Laughingกรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพครับLaughing

แสดง # 
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายพรเทพ ศิลาแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 036-224358-60 08-8462-8877 036-224360
2 ว่าที่ ร.ต.เสฏฐวุฒิ นาคทั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 036-224358-60 089-3855849 036-224360

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login