แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
มากที่สุด
11  28.2%
ปานกลาง
8  20.5%
มาก
7  17.9%
น้อยที่สุด
5  12.8%
น้อย
3  7.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  39
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓:%M น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๓:%M น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login